SZC logo

Veszprémi Szakképzési Centrum

OM kód: 203066/004 | 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27.

Intézmény logo

Veszprémi SZC Öveges József Technikum és Kollégium

HírekKözérdekű adatokKRÉTA
Széchenyi 2020

Díjak, kedvezmények

Ösztöndíj

Ösztöndíj a szakképzésben

A tanuló juttatásai

Ösztöndíjban, pályakezdési juttatásban és támogatásban az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan az a nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszonyban részt vevő tanuló jogosult, aki a tanulmányait a 2019. évi LXXX. törvény szabályai szerint kezdte meg.

Ösztöndíj

Az ösztöndíj alapja

a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege, 2023-ban 1.200.000 Ft/fő/év azaz

2023. évben: 100.000 Ft/fő/hó

 

Az ösztöndíj havonkénti összege:

 ágazati alapoktatásban: 8 %, azaz 8.000 Ft;

 

szakirányú oktatásban

 a megelőző tanév évvégi minősítésében kapott osztályzatok átlagától függően

 • 2,00 -2,99 között 8 %, azaz 8.000 Ft
 • 3,00-3,99 között 25 %, azaz 25.000 Ft
 • 4,00-4,49 között 42%, azaz 42.000 Ft
 • 4,49 fölött 59 %, azaz 59.000 Ft

 Évfolyamismétlő tanuló nem részesülhet ösztöndíjban.
Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást.

Az ösztöndíj kifizetése

minden hónap huszonnyolcadik napjáig (a félév első két hónapjára járó ösztöndíj a második hónapban egy összegben kerül átutalásra).

Egyszeri pályakezdési juttatás

Az egyszeri pályakezdési juttatás alapja:

a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege, 2023-ban 1.200.000 Ft/fő/év azaz

2023. évben: 100.000 Ft/fő/hó

 Az egyszeri pályakezdési juttatás összege:

a szakmai vizsga eredményétől függően

 • 2,00 -2,99 között 133 %, azaz 133.000 Ft
 • 3,00-3,99 között 184%, azaz 184.000 Ft
 • 4,00-4,49 között 243%, azaz 243.000 Ft
 • 4,49 fölött 302%, azaz 302.000 Ft.

Kifizetése

a szakma megszerzését követően az adott szakmai vizsgaidőszak utolsó napjától számított hatvan napon belül.

Apáczai ösztöndíj

A szakképzési rendszer megerősítése során kidolgozott ösztöndíjrendszer új támogatási formával bővül a 2021/2022-es tanév második felétől. Az Apáczai ösztöndíjprogramban a szakképző iskolák és technikumok nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező, 9. és 10. évfolyamosai kaphatnak külön támogatást. A juttatás összege a tanulmányi eredményhez igazodva havi 16 ezer és 34 ezer forint között alakulhat. Az Apáczai ösztöndíjasok ezen felül plusz támogatást és mentori segítséget kapnak a tehetségük kibontakoztatásához. Az Apáczai ösztöndíjra a hátrányos helyzetű és jó tanulmányi eredményű tanulók pályázhatnak.

A támogatásról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal dönt.

Béri Balogh Ádám Honvéd Kadét Ösztöndíj

Az ösztöndíjat alanyi jogon állapítják meg neked, ha:

 • magyar állampolgár vagy,
 • a HKP partneriskola 9-12. évfolyamán nappali tagozaton tanulsz,
 • honvéd kadét szakképzésben veszel részt, vagy
 • technikum 9-10. évfolyamán honvédelmi témájú szakkörre jársz, illetve
 • technikum 9-12. évfolyamán honvédelmi alapismeretek tantárgyat tanulsz.

Az ösztöndíj összege

Havi mértéke a mindenkori minimálbér 5-29%-a a tanulmányi átlageredményed függvényében. (2023-ban: 11.600 – 67.280 forint/hó/fő tíz hónap időtartamban). Minél magasabb szintű HKP partneriskolában folytatod tanulmányaidat, annál magasabb ösztöndíjban részesülsz. 

Szakképző intézményben

HKP I. és HKP II. szintű oktatási intézmény kadétjaként - a VSZC Öveges Technikumban is - a 9. évfolyam második félévétől 3,50-ös tanulmányi átlagtól vagy jogosult az ösztöndíjra.

HKP I. szintjén –  technikumban – ennyi az ösztöndíj (2023-ban)

 • 3,50-3,99 átlag között: 16.240 forint/hó
 • 4,00-4,49 átlag között 30.160 forint/hó
 • 4,50 átlagtól 46.400 forint/hó

Kifizetés:

minden hónap huszonnyolcadik napjáig (a félév első két hónapjára járó támogatás a második hónapban egy összegben kerül átutalásra).

Az ösztöndíjak utalása központilag történik, erről
az iskola további információval nem rendelkezik.


Partnereink

SZC logo

Veszprémi Szakképzési Centrum


Veszprémi SZC Öveges József Technikum és Kollégium

8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27.

Telefon: +36 70 641 3900

E-mail: titkarsag@ovegestechnikum.hu

OM azonosító: 203066/004


2024Veszprémi SZC Öveges József Technikum és Kollégium